Dit document is een Nederlandse vertaling van een Engelstalig document (http://www.w3.org/TR/CSS-access).

Deze vertaling werd gemaakt door Angelica Ars - Homepage: http://www.angelica.dds.nl/index.php,
maar deze vertaling kan nog enkele fouten bevatten.
In geval van twijfel verwijs ik naar de officiële Engelstalige versie.
Engelse versie:
http://www.w3.org/TR/CSS-access
Deze versie:
http://www.angelica.dds.nl/W3C/translations/CSS-access.html
Vertaling:
Angelica Ars <angelica@dds.nl>
Auteursrecht:
Copyright © 1999 W3C® (MIT, INRIA, Keio), Alle Rechten Voorbehouden.
W3C aansprakelijkheid, handelsmerk, document gebruik en software licentieregels zijn van toepassing.

W3C

Toegankelijkheidskenmerken van CSS

W3C NOTITIE 4 Augustus 1999

Deze Versie:
http://www.w3.org/1999/08/NOTE-CSS-access-19990804
Vorige versie:
http://www.w3.org/1999/06/NOTE-CSS-access-19990616
Laatste Versie:
http://www.w3.org/TR/CSS-access
Redacteurs:
Ian Jacobs (ij@w3.org)
Judy Brewer (jbrewer@w3.org)
Vertaling:
Angelica Ars, http://www.angelica.dds.nl/

Samenvatting

Dit document vat de kenmerken samen van de Cascading Style Sheets (CSS), niveau 2 Aanbeveling ([CSS2]) waarvan bekend is dat ze de toegankelijkheid van Web documenten direct beïnvloeden. Sommige van de toegankelijkheidskenmerken beschreven in dit document waren ook beschikbaar in CSS1 ([CSS1]). Dit document is geschreven op zo'n manier dat andere documenten op een consistente manier kunnen verwijzen naar de toegankelijkheidskenmerken van CSS.

Status van dit document

Dit document is een W3C Notitie die beschikbaar gesteld wordt door het W3C. Deze NOTITIE is goedgekeurd door de Web Accessibility Initiative (WAI) Education and Outreach Working Group (EOWG), de Protocols and Formats Working Group (PFWG), en de Cascading Style Sheets and Formatting Properties Working Group.

Publicatie van een W3C Notitie impliceert geen goedkeuring door het lidmaatschap van het W3C. Een lijst van huidige technische rapporten en publicaties van het W3C, inclusief working drafts en notities, kan gevonden worden op http://www.w3.org/TR.

Hoe Style Sheets Toegankelijkheid Bevorderen

CSS bevordert toegankelijkheid primair door de structuur van een document te scheiden van de presentatie. Stylesheets werden ontworpen om precieze beheersing mogelijk te maken - buiten de markup - van spatiëring van tekens, tekst uitlijning, de positie van objecten op de pagina, audio en spraak output, font kenmerken, etc. Door stijl te scheiden van markup, kunnen auteurs het HTML in hun documenten simpeler maken en 'schoonhouden', en tegelijkertijd de documenten meer toegankelijk maken.

CSS maakt precieze beheersing over spatiëring, uitlijning en positionering mogelijk. Auteurs kunnen daardoor "misbruik van tags" vermijden - de praktijk van het mis(ge)bruik van een structureel element voor de verwachte stylistische effecten. Bijvoorbeeld, terwijl de BLOCKQUOTE en TABLE elementen in HTML bedoeld zijn om citaten en tabulaire data van markup te voorzien, worden ze in plaats daarvan veelvuldig gebruikt om visuele effecten te creëeren zoals indentaties en uitlijning. Wanneer gespecialiseerde browsing software zoals een speech synthesizer elementen tegenkomt die op deze manier misbruikt worden, kunnen de resultaten onbegrijpelijk zijn voor de gebruiker.

Naast het voorkomen van misbruik van elementen, kunnen stylesheets helpen bij het terugbrengen van misbruik van afbeeldingen. Bijvoorbeeld, auteurs gebruiken soms onzichtbare afbeeldingen van 1 pixel om inhoud te positioneren. Dit blaast niet alleen documenten op, wat ze langzaam maakt om te downloaden, maar kan ook software agenten verwarren die zoeken naar alternatieve tekst (het "alt" attribuut) voor deze afbeeldingen. CSS positionerings-eigenschappen betekenen dat onzichtbare afbeeldingen niet langer nodig zijn om positionering te beheersen.

CSS biedt precieze beheersing over fontgrootte, kleur, en stijl. Sommige auteurs hebben afbeeldingen gebruikt om tekst te representeren in een bepaald font wanneer ze niet zeker zijn over de beschikbaarheid van het font op de machine van de gebruiker. Tekst in afbeeldingen is niet toegankelijk tot gespecialiseerde software zoals screen readers, noch kan het gecatalogiseerd worden door zoekrobots. Om deze situatie te verhelpen, staan de krachtige WebFonts van CSS veel grotere beheersing van client-side font informatie toe aan gebruikers. Met WebFonts, kunnen auteurs vertrouwen op terugvalmechanismes op de client wanneer de fonts die door de auteur geprefereerd worden niet beschikbaar zijn. Fonts kunnen vervangen worden met meer accuraatheid, samengesteld worden door client software, en zelfs gedownload worden van het Web, alles volgens de specificatie van de auteur.

CSS staat toe dat gebruikers auteursstijlen overheersen. Dit is erg belangrijk voor gebruikers die een pagina niet kunnen waarnemen met de fonts en kleuren die de auteur gekozen heeft. CSS staat gebruikers toe om documenten te bekijken met hun eigen geprefereerde fonts, kleuren, etc. door ze te specificeren in een gebruikers stylesheet.

CSS biedt ondersteuning voor automatisch gegenereerde nummers, leeswijzers, en andere inhoud die gebruikers kan helpen om georiënteerd te blijven binnen een document. Lange lijsten, tabellen, of documenten zijn makkelijker te navigeren wanneer nummers of andere contextuele clues geboden worden op een toegankelijke manier.

CSS ondersteunt aurale stylesheets, die specificeren hoe een document zal klinken wanneer het weergegeven wordt als spraak. Aurale stylesheets (of "ACSS" in het kort) laten auteurs en gebruikers het volume van gesproken inhoud specificeren, achtergrondgeluiden, ruimte-eigenschappen voor geluid, en een aantal andere eigenschappen die effecten toe kunnen voegen aan gesynthesizeerde spraak analoog aan die bereikt met gestyleerde fonts voor visuele output.

CSS biedt meer precieze beheersing over de weergave van alternatieve inhoud dan HTML alleen. CSS2 selectors geven toegang tot waarden van attributen, vaak gebruikt om alternatieve inhoud weer te geven. In CSS2, kunnen waarden van attributen weergegeven worden naast de primaire inhoud van een element.

CSS Implementaties

Op het moment van publicatie van deze NOTITIE, implementeren wijd verspreide browsers CSS niet consistent. Hoewel, de laatste generatie browsers van een aantal verkopers demonstreren solide implementaties van het merendeel van CSS1 en veel van CSS2, en implementaties blijven verbeteren.

Het is duidelijk dat de voordelen van de kenmerken beschreven in dit document niet gerealiseerd zullen worden zonder een goede implementatie van CSS1 en CSS2. Onderdeel van het ontwerpen van een toegankelijk document met CSS is dat men ervoor zorgt dat het document toegankelijk blijft wanneer stylesheets uitgezet zijn of niet ondersteund worden.

Totdat de meeste browsers CSS consistent ondersteunen, kunnen inhoudsontwikkelaars nog steeds toegankelijke documenten creëeren die ondersteunde kenmerken van CSS mixen met enkele presentatie kenmerken van HTML. Documenten die HTML presentatie kenmerken gebruiken in plaats van CSS moeten op een nette manier transformeren. Bijvoorbeeld, tabellen die gebruikt worden voor layout moeten ook begrijpelijk zijn wanneer ze serieel weergegeven worden.

Toegankelijkheidskenmerken in CSS2

Hier volgt een lijst van CSS2 kenmerken die toegankelijkheid beïnvloeden (en de secties waar ze gedefinieerd worden in de CSS2 specificatie). De secties volgend op de lijst gaan in op hoe deze kenmerken toegankelijkheid beïnvloeden.

Notitie. Namen van eigenschappen worden aangegeven door enkele aanhalingstekens, volgens de conventie die gebruikt is in de CSS1 en CSS2 specificaties.

Spatiëring, uitlijning, en positionering
'text-indent' (16.1); 'text-align' (16.2); 'word-spacing' en 'letter-spacing' (16.4); 'font-stretch', (15.2.3); 'margin', 'margin-top', 'margin-right', 'margin-bottom', en 'margin-left' (8.3); 'float' (9.5.1), 'position' (9.3.1); 'top', 'right', 'bottom', en 'left' (9.3.2); 'empty-cells' (17.6.1)
Overheersing door de gebruiker van stijlen
!important (6.4.1); de 'inherit' waarde (6.2.1); systeemfonts (15.2.5); systeemkleuren (18.2); list types (12.6.2); dynamic outlines ('outline', 'outline-width', 'outline-style', en 'outline-color') (18.4)
Gegenereerde inhoud
:before/:after pseudo-elements (5.12.3, 12.1); 'content' (12.2); 'cue', 'cue-before', en 'cue-after' (19.5)
Aurale stylesheets
'volume' (19.2); 'speak' (19.3); 'pause', 'pause-before', en 'pause-after' (19.4); 'cue', 'cue-before', 'cue-after' (19.5); 'play-during' (19.6); 'azimuth', 'elevation' (19.7); 'speech-rate', 'voice-family', 'pitch', 'pitch-range', 'stress', en 'richness' (19.8); 'speak-punctuation' en 'speak-numeral' (19.9)
Toegang tot alternatieve content
attribute selectors (5.8); de attr() functie (12.2)
WebFonts
Zie Hoofdstuk 15 van de CSS2 specificatie.

Spatiëring, uitlijning, en positionering

CSS2 laat auteurs de visuele plaatsing van inhoud op de pagina beheersen door tekst indentatie, marges, floats, en absolute en relatieve positionering. Door CSS eigenschappen te gebruiken om visuele effecten te bereiken, kunnen auteurs eenvoudiger HTML schrijven en afbeeldingen weglaten en non-breaking spaces ( ) die gebruikt worden voor positionering.

De volgende eigenschappen geven beheersing over spatiëring, uitlijning, en positionering:

Overheersing door de gebruiker van stijlen

Om te verzekeren dat gebruikers stijlen kunnen beheersen, verandert CSS2 de semantiek van de "!important" operator gedefinieerd in CSS1. In CSS1, hadden auteurs altijd het laatste woord over stijlen. In CSS2, als een stylesheet van een gebruiker "!important" bevat, heeft het voorrang boven welke toepasbare regel dan ook in het stylesheet van een auteur. Dit is een belangrijk kenmerk voor gebruikers die bepaalde kleurcombinaties of contrasten nodig hebben of moeten vermijden, gebruikers die grote fonts nodig hebben, etc. Bijvoorbeeld, de volgende regel specificeert een grote fontgrootte voor paragraaftekst en zou een regel van gelijk gewicht van de auteur overheersen:

P { font-size: 24pt ! important }

De CSS2 'inherit' waarde - beschikbaar voor iedere eigenschap - leidt tot compacte "!important" stijlregels die het meeste of alles van een document beheersen. Bijvoorbeeld, de volgende stijlregels dwingen alle achtergronden naar wit en alle voorgrondkleuren naar zwart:

 /* Zet de tekstkleur op zwart en de achtergrondkleur op wit voor de body van het document. */BODY {  color: black ! important ;   background: white ! important } /* Heeft het effect dat de waarden van 'color' en 'background' geërfd worden door alle andere elementen, versterkt door !important. Merk op dat dit teniet gedaan mag worden mag worden door andere, meer specifieke, gebruikers stijlen. */* { color: inherit ! important ; background: inherit ! important }

CSS2 omvat ook deze kenmerken voor beheersing door de gebruiker:

Bijvoorbeeld, om een dikke zwarte lijn rond een element te tekenen wanneer het de focus heeft, en een dikke rode lijn wanneer het actief is, kunnen de volgende regels gebruikt worden:

 :focus { outline: thick solid black } :active { outline: thick solid red }

Gegenereerde inhoud

CSS2 omvat verscheidene mechanismes die het mogelijk maken dat inhoud gegenereerd wordt uit stylesheets:

Gegenereerde inhoud kan dienen als leeswijzers om gebruikers te helpen zich door een document te bewegen en georiënteerd te blijven wanneer hij\zij geen toegang heeft tot visuele clues zoals proportionele scrollbars, frames met tabellen van de inhoud, etc.

Bijvoorbeeld, de volgende gebruikers stylesheet zou ervoor zorgen dat de woorden "End Example" gegenereerd worden na elk voorbeeld dat gemarkeerd is met een speciale waarde van een class in het document:

DIV.example:after {  content: End Example }

Gebruikers zouden ook, bijvoorbeeld, paragrafen kunnen nummeren zodat ze hun huidige leespositie in een document kunnen traceren:

P:before {  content: counter(paragraph) ". " ;  counter-increment: paragraph }

Aurale Cascading Style Sheets

CSS2's aurale eigenschappen bieden informatie aan blinde of slechtziende gebruikers en voice-browser gebruikers ongeveer op dezelfde manier dat fonts visuele informatie bieden. Het volgende voorbeeld laat zien hoe verscheidene geluidskwaliteiten (inclusief 'voice-family', wat zoiets is als een audio font) een gebruiker kunnen laten weten dat gesproken inhoud een header is:

H1 {  voice-family: paul;  stress: 20;  richness: 90;  cue-before: url("ping.au")  }

De volgende eigenschappen zijn onderdeel van CSS2's aurale cascading stylesheets.

Verder, de 'speak-header' eigenschap beschrijft hoe tabel header informatie uitgesproken hoort te worden voor een tabel cel.

Toegang tot alternatieve weergaves van inhoud

CSS2 biedt gebruikers toegang tot alternatieve weergaves van inhoud die zijn gespecificeerd in waarden van attributen, wanneer de volgende gezamenlijk gebruikt worden:

In het volgende voorbeeld, wordt de waarde van het "alt" attribuut van het IMG element weergegeven na de afbeelding (visueel, auraal, etc.):

IMG:after { content: attr(alt) }

Merk op dat de waarde van het attribuut getoond wordt ook als de afbeelding niet getoond wordt (e.g., de gebruiker heeft afbeeldingen uitgezet dmv de user interface).

Media types

De CSS2 "media types" (gebruikt met @media rules) maken het mogelijk dat auteurs en gebruikers stylesheets ontwerpen die ervoor zorgen dat documenten passender weergegeven worden op bepaalde doel-toestellen. Deze stylesheets kunnen inhoud aanpassen voor presentatie op braille devices, speech synthesizers, of tty toestellen. Gebruik maken van "@media" rules kan ook downloadtijden reduceren door het mogelijk te maken dat user agents niet toepasselijke regels negeren.

Over het Web Accessibility Initiative

W3C's Web Accessibility Initiative (WAI) houdt zich bezig met toegankelijkheid van het Web door vijf complementaire activiteiten die:

 1. Verzekeren dat de technologie van het Web toegankelijkheid ondersteunt
 2. Ontwikkelt Toegankelijkheidsrichtlijnen
 3. Ontwikkelt tools om evaluatie en reparatie van Web sites te vergemakkelijken
 4. Coördineert educatie en outreach
 5. Pleegt onderzoek en ontwikkeling

WAI's International Program Office maakt patnerschap tussen industrie, gehandicaptenorganisaties, toegankelijkheidsonderzoek-organisaties, en overheden geïnteresseerd in het creëeren van een toegankelijk Web mogelijk. WAI sponsors zijn onder andere de US National Science Foundation and Department of Education's National Institute on Disability and Rehabilitation Research; the European Commission's DG XIII Telematics for Disabled and Elderly Programme; Telematics Applications Programme for Disabled and Elderly; Government of Canada, Industry Canada; IBM, Lotus Development Corporation, en NCR.

Meer informatie over WAI is verkrijgbaar op http://www.w3.org/WAI/.

Over de WAI Web Toegankelijkheids Richtlijnen

Web toegankelijkheidsrichtlijnen zijn essentieel voor Website-ontwikkeling en voor Web-gerelateerde applicatie-ontwikkeling. WAI coördineert met vele organisaties om drie sets van richtlijnen te produceren:

Over het World Wide Web Consortium (W3C)

Het W3C is opgezet met als doel het Web naar zijn volledige potentieel te leiden door common protocols te ontwikkelen die zijn evolutie promoten en zijn interoperabiliteit waarborgen. Het is een internationaal industrie consortium wat gezamenlijk gerund wordt door de MIT Laboratory for Computer Science (LCS) in de USA, the National Institute for Research in Computer Science and Control (INRIA) in Frankrijk en Keio University in Japan. Diensten die door het Consortium geboden worden zijn onder andere: een opslagplaats van informatie over het World Wide Web voor ontwikkelaars en gebruikers; referentiecode-implementaties om standaarden te omvatten en te promoten; en verscheidene prototype en test applicaties om gebruik van de nieuwe technologie te demonstreren. Tot op heden, zijn meer dan 320 organisaties Lid van het Consortium. Voor meer informatie over het World Wide Web Consortium, zie http://www.w3.org/

Referenties

Een lijst van huidige W3C Aanbevelingen en andere technische documenten zijn te vinden op http://www.w3.org/TR.

[CSS2]
"Cascading Style Sheets, level 2", B. Bos, H. W. Lie, C. Lilley, en I. Jacobs, 17 Mei 1998.
[CSS1]
"Cascading Style Sheets, level 1", H. W. Lie en B. Bos, 17 December 1996. Herzien 11 Januari 1999.
[HTML40]
"HTML 4.0 Recommendation", D. Raggett, A. Le Hors, en I. Jacobs, red., 18 December 1997, herzien 24 April 1998.
[XML10]
"Extensible Markup Language (XML) 1.0.", T. Bray, J. Paoli, C.M. Sperberg-McQueen, red., 10 Februari 1998.
[WAI-AUTOOLS]
Laatste versie van "Authoring Tool Accessibility Guidelines" , J. Treviranus, J. Richards, I. Jacobs, C. McCathieNevile, red.
[WAI-WEBCONTENT]
"Web Content Accessibility Guidelines 1.0" , W. Chisholm, G. Vanderheiden, en I. Jacobs, red., 5 Mei 1999
[WAI-USERAGENT]
Laatste versie van "User Agent Accessibility Guidelines" , J. Gunderson en I. Jacobs, red.